Kurzy praktických dovedností

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás informoval o pokračování kurzů praktických dovedností (s workshopy na umělých kostech), které organizuje Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí s dotační podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

V uplynulých měsících proběhly v rámci pilotního projektu ČSOT první avizované kurzy, jejichž úspěšností byla dotace ministerstvem podmíněna. Kurzy hodnotili jak školenci, tak školitelé velmi dobře, a proto můžeme nyní již s podporou dotačního programu MZ ČR pokračovat v realizaci dalších kurzů v roce 2018. Seznam kurzů připravených pro letošní rok uvádím níže. První pololetí je již detailně naplánováno, kurzy pro druhou polovinu roku budeme konkretizovat opět až po vyhodnocení prvních pěti akcí. Bude-li tento cyklus kurzů praktických dovedností úspěšný, připraví pro další roky vedení společnosti ve spolupráci s MZ ČR jejich pokračování.

Organizaci kurzů i nadále zajišťuje vybraná firma Soggiorno (www.soggiorno.cz), prostřednictvím které se můžete na kurzy registrovat. Cena kurzu je 7 500 Kč, přičemž dotační částka na školence a kurz alokovaná ministerstvem činí 3 500 Kč. Celková výše kurzovného pro vás nebo pro zdravotnické zařízení, které vás na kurz vyšle, tedy činí 4 000 Kč.

Další informace o průběhu kurzů praktických dovedností budeme průběžně uveřejňovat na stránkách společnosti.

Moc vás zdravím a věřím, že vás kurzy oslovily a že je navštívíte v co největším počtu.

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
předseda ČSOT

 • Osteosyntéza v oblasti hlezna a nohy

  Středa 17. 1. 2018 – Liberec
  Garant: Vojtěch Havlas
  Vedoucí kurzu: Jaroslav Šrám (Liberec), Radek Bartoška (Praha-Vinohrady)
  Další lektoři: Tomáš Lena (Jihlava), Milan Valcha (Praha-Motol), Radek Veselý (Brno, Úrazová nemocnice)

 • Osteosyntéza kalkanea, talu a střední části nohy

  Čtvrtek 8. 2. 2018 – Ostrava
  Garant: Valér Džupa
  Vedoucí kurzu: Martin Kloub (České Budějovice), Jiří Demel (Ostrava)
  Další lektoři: Petr Obruba (Ústí nad Labem), Martin Pompach (Pardubice), Petr Teyssler (Praha Motol)

 • Osteosyntéza v oblasti zápěstí a ruky

  Čtvrtek 8. 3. 2018 – České Budějovice
  Garant: Valér Džupa
  Vedoucí kurzu: Petr Toufar (České Budějovice), Antonín Chochola (Praha Střešovice)
  Další lektoři: Markéta Kotová (Plzeň), Petra Meluzínová (Ústí nad Labem), Zdeněk Vodička (České Budějovice)

 • Osteosyntéza u dětí

  Čtvrtek 5. 4. 2018 – Praha-Motol
  Garant: Vojtěch Havlas
  Vedoucí kurzu: Tomáš Trč (Praha Motol), Petr Havránek (Praha Krč)
  Další lektoři: Pavel Horák (Plzeň), Jiří Chomiak (Praha Bulovka), Roman Pavlas (Jihlava)

 • Indikace a druhy osteosyntézy

  Středa 30. 5. 2018 – Jihlava
  Garant: Valér Džupa
  Vedoucí kurzu: Pavel Douša (Praha Vinohrady), Tomáš Lena (Jihlava)
  Další lektoři: Martin Hanus (Praha Motol), Vladimír Ječmínek (Ostrava), Josef März (Karlovy Vary)

 • Osteosyntéza v oblasti ramena a paže

  Středa 13. 6. 2018 – Praha
  Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
  Vedoucí kurzu:MUDr. Martin Kloub, Ph.D., (Nemocnice České Budějovice), MUDr. Jiří Marvan, Ph.D., (FN Královské Vinohrady Praha)
  Další lektoři:Valér Džupa (FNKV Praha), Martin Kloub (Nemocnice České Budějovice), Martin Křivohlávek (Nemocnice Liberec), Jiří Marvan (FNKV Praha), Ondřej Schwarz (Nemocnice Na Bulovce Praha), Michal Tuček (ÚVN Praha)

 • Osteosyntéza proximálního femuru a diafýzy femuru

  Čtvrtek 13. 9. 2018 – Nové Město na Moravě

 • Indikace a druhy osteosyntézy

  Středa 10. 10. 2018 – Praha

 • Osteosyntéza zlomenin femuru

  Středa 31. 10. 2018 – Nové Město na Moravě

 • Osteosyntéza v oblasti lokte a předloktí

  Čtvrtek 15. 11. 2018 – Pardubice

 • Osteosyntéza v oblasti kolena a bérce

  Středa 12. 12. 2018 – Nové Město na Moravě

Hlavní partner

EasyMed

Partneři

Beznoska
LIMA
ortopedické centrum
Prospon
Zimmer Biomet